Om gyroplan

AdNubes Design © 2008

info@gyroflyg.se • Phone: +46(0)736 636 089 (NO SMS) • Address: Snogeholmsvägen 1241-53, S-275 93 SJÖBO • www.gyroflyg.se

Vad är en gyrokopter (Gyroplan, Autogyro)?

För att kunna besvara en sådan fråga är det enklast att jämföra gyrokoptrar med helikoptrar. Båda har en roterande vinge (rotor) som genererar lyftkraft. Helikopterns rotor är driven av en motor och fungerar i princip som en propeller som blåser luften nedåt. På sådant sätt skapas lyftkraften. Gyrokopterns rotor drivs av luftströmmen som på en vindmölla. Motorn som driver proppellern skapar drivkraft och rörelse framåt. Det i sin tur skapar relativ vind som matar rotorn med energi. När rotationen uppstår genereras lyftkraften. Autogyrons princip finns även i naturen. Lönnens vingförsedda frö, "lönnäsan", roterar och kan med vindens hjälp flyga långt bort från moderträdet. Eftersom en autoroterande vinge fungerar med en fast anfallsvinkel under sin rotation till skillnad mot en helikopter samt att det inte finns behov av en stjärtrotor är autogyrons konstruktion mycket enklare.

 

Fördelar med gyroplan är ökad säkerhet tack vare extremt låg fart vid landning samt faktum att rotorn som genererar lyftkraft inte kan stalla under flygning. Det betyder inte att autogyroprincipen är idiotsäker eftersom det är klart att pilotens felaktig input kan orsaka problem. Det är orsaken att våra utbildningar är väldigt noggranna. Som bonus får man mycket kunskap, flygkänsla som inte går att jämföra med andra typer av flygplan. Vingyta på endast 1,5 m² ger möjlighet att flyga när starka vindar groundar alla andra småflygplan. Låter det intressant i vårt blåsiga Skåne? Tidigare kunde man bara drömma om att ha sitt flygplan i garaget. Tre stycken gyrokoptrar tar mindre plats i hangaren än ett flygplan. Gyroplan har förmågan att manövrera med stor precision, landa på bara några meter och starta på betydligt kortare sträcka än flygplan med fast vinge... Det finns många fördelar med gyrokoptrar men viktigaste är att flygsäkerheten ökar med bibehållen eller ofta bättre prestanda.

 

Nackdelar är inte lätt att hitta men vi kan nämna att gyroplan drar ca. 20% mer bränsle jämfört med konventionella flygplan i samma viktklass.

 

FAQ

 

I vilket väder kan man flyga?

All flygning med ultralätta gyroplan sker under VMC (visuella väderförhållanden), dagtid, vilket innebär att du minst skall ha 5 km sikt och 1000 ft till molnbas (undersidan av molnen). Flygningen sker under VFR (visuella flygregler). I princip är det enda som stoppar en gyrokopter dålig sikt, nederbörd och låga moln.

 

Vad kostar en gyrokopter?

Den enkla tekniska lösningen gör att priset för en gyrokopter är bara en bråkdel av en helikopter. Totalkostnaden beror på vilken utrustning du väljer. Från ca. 50 000 € för en tvåsitsig modern gyro med basutrustning till mindre än 10 000 € för en "montera-själv" ensitsare.

 

Vad kostar det att flyga per timma?

Pris för flygning på en klubbägd tvåsitsig gyrokopter hamnar normalt på ca. 800 kr/flygtimme beroende hur mycket den flygs. Detta inkluderar allt: bränslekostnad, service, försäkring, avskrivning för slitage av delar, banklån... Under utbildningen tillkommer lärararvode.

 

Vilken aktionsradie har en gyrokopter?

Våra gyroplan har tankar som rymmer 64 liter utnyttjbart bränsle. Det betyder att vi kan flyga i ca. 4 timmar med marschfart 140 km/h.

 

Hur mycket måste man flyga för att skaffa certifikat?

Grundutbildning till UL gyro certifikat inkluderar minst 25 flygtimmar varav minst 5 solo timmar. En typinflygning för piloter med tidigare flygvana på fast vinge består utav minst 10 timmar. Helikopterpiloter konverterar till gyro enligt instruktörens bedömning.

 

Vem sköter service?

Service på våra flygmaskiner sköts av erfarna tekniker. Det finns definierade program som anger exakt vilka tillsyn man behöver göra. Enligt Bestämmelser för Civil Luftfart får man utföra service på sin egen UL-maskin.

 

Hur lång start och landningssträcka man behöver?

Många parametrar påverkar längden på startsträckan: Vindens styrka och riktning, belastning i maskinen, lufttryck och temperatur, motorstyrka, typ av rotor, prerotator, pilotens skicklighet. allt mellan en och 300 meter.

 

Kan en gyrokopter starta och landa vertikalt?

Nej, inte om den inte är specialutrustad. Den kan dock, vid en vindstyrka på över 10 m/s, landa nästan vertikalt och starta på under 10 m.

 

Hur högt kan man flyga?

Det beror på flera faktorer: Motorstyrka, belastning, lufttryck lufttemperatur m.m. 3-4000 m kan man säga. Man brukar dock flyga på betydligt lägre höjder, oftast mellan 150 m och 500 m över marken.

 

Vad händer om motorn stannar?

En gyrokopter har ett glidtal på ca. 1:4. Detta innebär att om du flyger på 1000 m höjd och får motorstopp, du har 4 km flygstäcka att glida på för att söka efter en säker landningsplats.

 

Kan en gyrokopter stalla (överstegra) och vika sig?

Nej, gyrokoptern kan minska fart till noll och börjar därefter sjunka med ca 5-8 m/s beroende på belastningen. Genomsjunket börjar i farter under 35 km/h. Urgång är mycket enkel och snabb. Tillåt nosen att sjunka något och försiktigt ge gas igen.

 

Vilken är max. och min. fart samt vilken marschfart har en gyro?

Max. fart är beroende av rotorns storlek och vissa andra egenskaper. Våra maskiner är utrustade med en rotorer som tillåter farter upp till 185 km/h. Lägsta fart med bibehållen höjd ligger på ca. 35 km/h. Flyger man långsammare sjunker gyrokoptern något. Lagom marschfart ligger runt 140 km/h. "Snabbare" rotorer finns, där både max. och min. fart ökar något.

 

Går det att försäkra en gyrokopter?

Ja. Våra gyrokoptrar samt pilot, passagerare och tredje part är fulltförsäkrade för flygning i hela Europa.

 

Är det svårt att flyga en gyrokopter?

Nej, det är lättare att flyga gyrokopter än flygplan med fast vinge då den inte är känslig för turbulens och sidovind vid starter och landningar. Startprocecuren och hantering av rotorn på marken kräver dock lite mer simultankapacitet av piloten. Det är också väldigt viktigt att piloten förstår gyroprinciper och inte initierar onormala flyglägen. Därför är minimi flygtid under utbildningen till UL-Gyro behörighet fem flygtimmar längre än på fastvinge.

 

Vad driver rotorn?

Rotorn drivs av luftströmmen under sin färd. Med andra ord, rotorn har ingen koppling till motorn under flygningen. Vid startögonblicket finns det en s.k. ”prerotator” som varvar upp rotorn till ca. 200 varv/minut. Detta förkortar startsträckan avsevärt.

 

Finns det några begränsningar att ta UL gyrocertifikat?

Info finns på HÄR

Om UL Gyroplan