Teoriutbildning

AdNubes Design © 2008

info@gyroflyg.se • Phone: +46(0)736 636 089 (NO SMS) • Address: Snogeholmsvägen 1241-53, S-275 93 SJÖBO • www.gyroflyg.se

Gyroplanets specifika flyglära kombineras med praktiska flyglektioner. Styrdokumentet finns HÄR.

 

Förutsättning att kursen ska vara effektiv är att deltagarna kommer pålästa.

Närvarokrav på lektioner är 67% . Obligatorisk närvaro på Människans förutsättningar och begrännsningar och en 100-timmars översyn på en av klubbens flygmaskiner.

Efter varje avslutat ämne gör man ett delprov. Proven gjors internt i vår flygskola, i kursledarens närvaro, med hjälp av internetansluten telefon, surfplatta eller dator. Minimi krav för godkänt är 70% rätt. Större del av frågorna i UL teori delproven kommer från frågebanken som ingår i KSAB:s kursmaterial.

 

KSAK:s Måldokument för UL utbildning finns HÄR.

 

Kostnader för teorikurs i Skånska Gyrokopterklubben:

 

 • Teorikurs i SGK inklusive examinering men exklusive kursmaterial :2900 SEK som betalas vid anmälan. Vid avbruten teorikurs, avgiften kan inte återbetalas.
 • Examinering i Radiotelefoni (Språkprov) ca. 1500 SEK
 • KSAB Teoripaket UL anpassat för PPL-teorin och innehåller följande (se pris på Pilotshop.se):

 

 1. Flygmeteorologi
 2. Navigering
 3. Genomförande o Planering av flygningar
 4. Allmän Luftfartygskunskap (Luftf.Gen.)
 5. Flygningens grundprinciper (Aerodynamik)
 6. Civil Air L1P GAMA
 7. PPL-Appen med 1000 frågor och svar, 6 månader
 8. 1000 Frågor
 9. 1000 Svar
 10. Driftfärdplan
 11. Radiotelefoni
 12. Luftfartssystem och operativa procedurer UL
 13. Trafikregler för luftfart
 14. Människans förutsättningar och begränsningar
 15. Transportör & KSAB VFR plotter
 16. Navskiva Jeppesen ST-CSG
 17. ICAO-karta, Stockholm, alla får denna karta då övningarna hänvisar hit.

 

 

 

 

 

SGK UL Teoriutbildning 2018

Så snart vi får tillräckligt antal anmälda intressenter, vi kommer att starta en ny teorikurs. Skicka din intresseanmälan via anmälningsblanketten på vår hemsida, via e-post eller ring oss för att få svar på dina frågor. Om

 

Med vår hjälp kan du skaffa pilotcertifikat på samtliga UL klasser, UL-A, UL-B och UL-Gyro. Vår utbildning baseras på KSAB:s teorimaterial och behandlar samtliga ämnen som ingår i teoriprovet för UL certifikat. Själva slutprovet ingår i utbildningen också. Utbildningen bedrivs som lärarledda lärgrupper under ca. 20 lektionskvällar, en gång i veckan. Vid behov och efter överenskommelse med kursledare kan vi använda telefonkonferansteknik. Klubbens Skype adress: skanskagyrokopterklubben.

 

Tid: Kursen hölls normalt en vardag i veckan kl. 18:00 - 21:00 +. eller vissa helgdagar. Eventuella avvikelser meddelas deltagarna via E-post eller enligt överenskommelse på lektionen veckan innan.

Plats: SGK klubblokaler på Sövde flygfält.

Ämnena enligt TSFS 2013:18 är:

 • Luftfartsrätt
 • Människans prestationsförmåga
 • Meteorologi
 • Radiotelefoni
 • Flygningens grundprinciper
 • Operativa förfaranden
 • Genomförande och planering av flygningar
 • Allmän luftfartygskunskap
 • Navigering

 

dock fördelade enligt utbildningsmaterialet.

 

Förutom de nio flygteoriproven ska man ta Post- och Telestyrelsens radioteoriprov. Det leder till radiocertifikat och därmed tillstånd att prata i radio. Om man enbart gör det på svenska får man bara prata svenska i radio. Om man dessutom tar det på engelska får man också prata engelska i radio och kan därmed flyga utomlands. Om man vill ha certifikat för ett språk man inte har som modersmål måste man även göra ett språkprov hos en godkänd inspektör som bedömer och utdelar ett betyg 1-6.

 

Ett alternativ till våra teorikurser kan vara kurser i någon annan KSAK godkänd flygskola eller online baserade teorikurser. För mer info, se nedan.

 

 

 

Datum

Tid

Ämne

Kursledare

 

 

 

 

2018-

18:00

Flygningens grundprinciper - Gyrokopter + UL-B

Andreas H.

2018-

18:00

Luftfartsystemet

Andreas H.

2018-

18:00

Allmän luftfatygskunskap

Roman T.

2018-

18:00

Meteorologi

Roman T.

2018-

18:00

Radiotelefoni

Robert F.

2018-

18:00

Flygradiotelefoni och språkkrav - Examinering

Hans L.

2018-

18:00

Männinskans förutsättningar och begränsningar

 

2018-

18:00

Navigation

Peter S.

2018-

18:00

Teoriprov, avslut

 

Teorikurs på en motorflygskola kan vara ett bra alternativ för UL piloter. Kurser ges inte alltid regelbundet på flygskolor och ju större urval av skolor desto lättare att hitta en kurs som passar i tid och rum. Det kan också vara ett bra alternativ om man går i funderingar på att även ta motorflygcertifikat i framtiden. Det får gå maximalt 18 månader mellan första och sista PEXO-provet, och från sista provet har man 24 månader på sig att flyga upp för motorflyg. Man kan alltså vara lite taktisk i provskrivandet för att ge sig själv 18+24 månader att bestämma sig.

 

Den allmänna flygteorin, är densamma för ultralätt gyroplan, övrigt ultralätt och för motorflygcertifikat (dvs. PPL, det lättare LAPL eller UL)*. Den består av nio delkurser. Eftersom teorin är samma för ultralätt som för motorflyg kan du läsa denna teori på vilken flygskola som helst. Det enda som skiljer mellan ultralätt och motorflygare är proven.

 

Vissa flygskolor har börjat erbjuda flygteori på internet. Kalmar flygklubb är ett exempel. Här följer en beskrivning av deras upplägg:

 

Kursen är formellt på 132 studietimmar med åtta fysiska kursträffar och resten självstudier. Man måste närvara på minst fem kursträffar i klubbhuset på Kalmar flygplats. Från 2018 ges kursen rullande och man kan hoppa på när som helst. De erbjuder även ett snabbspår på sex månader och ett långsammare på nio månader. Med kursen får man inloggning på www.flygcert.com i två år och där finns allt material, diagnostiska prov och skolprov. Man behöver inte köpa några ytterligare böcker, vilket kan vara både en fördel och en nackdel. Läraren är lätt tillgänglig via mail och det finns också ett webbforum där man kan ställa frågor och hjälpa varandra. Det är ett flexibelt och bra upplägg.

 

För att få teorin godkänd för motorflygcertifikat måste man göra nio officiella så kallade PEXO-prov i följande ämnen för Transportstyrelsen:

 

 • Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
 • Luftfartyg generellt
 • Prestanda och färdplanering
 • Människans förutsättningar och begränsningar
 • Meteorologi
 • Navigation
 • Flygoperativa procedurer
 • Flygningens grundprinciper, aerodynamik
 • Flygradiotelefoni

 

Dessa görs online vid olika tillfällen under övervakning av en godkänd provvakt. Det är som att skriva körkortsteorin för bil för varje delämne. Innan provskrivning måste man för varje prov kvalificera sig genom att klara motsvarande skolprov. Det gör man i flygskolans regi. Om man som ultralättflygare väljer att läsa teorin på en motorflygskola räcker det att man skriver skolproven. Man kan hoppa över PEXO-proven och därmed Transportstyrelsens provavgifter, vilka totalt uppgår till 5000 kronor.

 

Själva radioteoriprovet ingår i kursavgiften i vissa flygskolor, men för språkprovet får man betala inspektören en avgift.

 

En sammanfattning av kostnaderna för teoriutbildning i Kalmar FK flygskola:

 

 • Gästmedlemskap i Kalmar flygklubb, behövs för att få delta i kursen: 600 SEK
 • Kursavgift. Inkluderar inloggning på flygcert.com med allt material som man annars måste köpa böcker för. Inkluderar också radioteoriprovet på svenska och engelska: 10400 SEK
 • Karta, navigeringsskiva och transportör, för delkursen Navigering: (600 SEK)
 • Språkprov för den som vill ta radiocertifikat på icke-modersmål (700 SEK)
 • Transportstyrelsens PEXO-prov, för den som vill ha möjligheten att även ta motorflygcertifikat PPL/LAPL: 5900 SEK (Behövs inte om proven ska gälla endast för UL)

 

Belopp inom parentes indikerar valfritt, om man kan låna navigeringsmaterielen från någon annan.

 

För frågor och anmälan till andra UL flygskolornas teorikurser kontakta:

Kalmar: Instruktör Christer Siverud christer@sivek.se

 

* Teorin för UL-gyro certifikat består av två delar. Dels den allmänna flygteorin och dels den specifika teorin för gyroplan. Den senare lär du dig under flyglektionerna och i material publicerat ovan. På detta gör man ett skriftligt prov (UL Gyro EK/Tekniskt prov) innan man får flyga själv. Provet gör man på obegränsad tid och får använda vilka hjälpmedel man vill.