SGK Medlemspriser

AdNubes Design © 2008

info@gyroflyg.se • Phone: +46(0)736 636 089 (NO SMS) • Address: Snogeholmsvägen 1241-53, S-275 93 SJÖBO • www.gyroflyg.se

SGK Medlemspriser

Medlemskap:

 

SGK: 850 kr/år (Kostnadsfritt resten av året för medlemmar som ansluter klubben efter den 1 oktober, under förutsättning att medlemskap för nästkommande år betalas).

KSAK: 520 kr/år **

 

Ovanstående priser betalas till SGK som i sin tur ansluter medlemmar till KSAK och SFF.

 

Hyra av gyroplan som används i klubben (medlemsförmån):

 

Gyrokoptrar MTO Sport och Magni M16:

Utan insats 800 kr/timme (motortid)

Med insats 700 kr/timme (motortid) ****

Avgift till Transportsstyrelsen för utfärdande av UL certifikat efter avslutad utbildning, samt pant för nyckeln till klubbstugan tillkommer.

 

Kostnad för lärarledda flyglektioner som tillkommer under utbildningen är inkluderad i tabellen ovan.

 

* Ca. priser som kan variera.

 

** Endast medlemmar som inte redan är anslutna till KSAK.

 

*** Rekommenderat. Detaljerade priser för vår teoriutbildning finns HÄR.

 

**** Kontakta oss för mer info om du är intresserad att bli delägare och flyga billigare.

 

***** Under förutsättning att du redan har PPL eller UL cert och är medlem i KSAK och SFF. 10 timmar är minimikrav för typinflygning från fastvinge till en gyrokopter. Konvertering från gyrokopter till fastvinge tar normalt mindre tid.

Kostnader för förvaring av privatägda flygmaskiner baserade hos oss på ESMI

 

Hangarhyra:

Gyrokopter: 400 kr/månad

Flygplan: 800 kr/månad

 

Baseringsavgift på ESMI:

2500 kr/år/maskin

 

Skånska gyrokopterklubbens PlusGirokontonummer finns på Kontakt sidan.

Utbildn. kostnader

Klassinflygning*****

Min. 10 timmar

Min. utbildningstid

25 timmar

Medlemsavgifter

850

1370

Teorikurs avgift

0

2900

Exam. Radiotelefoni

0

1500

Teorikurs mtrl ***

930

7029

Medicinskt intyg *

0

1800

Elevtillstånd*

0

2000

Flyglektioner ****

13000

32500

Totalt [SEK]

14780

49099