SGK Säkerhetsportal

AdNubes Design © 2008

info@gyroflyg.se • Phone: +46(0)736 636 089 (NO SMS) • Address: Snogeholmsvägen 1241-53, S-275 93 SJÖBO • www.gyroflyg.se

SGK Säkerhetsportal

Höj ditt säkerhetstänk, bli en säkrare gyropilot

Sedan Skånska Gyrokopterklubben bildades har vi proaktivt jobbat på att förbättra våra arbetsrutiner och på så sätt göra flygningen säkrare och trevligare. Allt material publicerat på SGK Säkerhetsportalen får återges och användas fritt med angivande av källa. Modifiering av ursprungliga materialet är inte tillåten. Om du har åsikter om materialets kvalitet, kontakta oss via skola@gyroflyg.se.

 

Säkerhetsportalen är en del av pågående säkerhetsarbete i klubben.

 

0. Introduktion

 

En detaljerad genomgång av de senaste tio årens incidenter i Sverige där gyrokoptrar varit involverade visar att minst ett av följande tre fenomen varit involverat i det orsakssammanhang som ledde fram till att flygturen slutade på ett helt annat sätt än vad piloten hade tänkt sig. Klicka på länken för en utförlig genomgång av varje säkerhetsrisk.

 

1. Hantering av rotorn

 

2. Väder

 

3. Maskinens prestanda och mänskliga faktorer

 

SGK komplement till utbildningsmaterial (numrerade enligt UL-gyro elevhandbok):

 

 

Övrigt:

 

Annan information och verktyg som förhoppningsvis kan hjälpa alla gyroflygare i landet att identifiera fel, bredda sina vyer och bli bättre piloter: