isprediktor

AdNubes Design © 2008

info@gyroflyg.se • Phone: +46(0)736 636 089 (NO SMS) • Address: Snogeholmsvägen 1241-53, S-275 93 SJÖBO • www.gyroflyg.se

Isprediktor

Isprediktor

Uppskatta istillväxten

Bakgrundsinformation - Giltighet - Isfysik

Mata in aktuell istjocklek och väderdata. Läs sedan av uppskattad istillväx. Svaret ges också i tillförd eller bortförd effekt.

Indata

Istjocklek cm
Molnighet %
Luftfuktighet %
Vindhastighet m/s
Temperatur °C
Snö- el. saltis
2 cm torr snö

Prediktion

Isens tillväxthastighet

mm/h
Antal timmar för 1 cm istillväxt h/cm
Isens tjocklek om timmar. cm

Värmeavgivning från isyta.

Utstrålning W/m²
Värmeledning W/m²
Ångbildning W/m²